e-Sąd (EPU)

Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) weszło w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku. Postępowanie zostało unormowane w kodeksie postępowania cywilnego i służy do:

  • wnoszenia pozwów o zapłatę w formie elektronicznej,
  • elektronicznej komunikacji stron postępowania z sądem poprzez wnoszenie pism procesowych w postaci elektronicznej i odbiór doręczeń elektronicznych,
  • uzyskiwania wglądu do elektronicznych akt sprawy,
  • weryfikacji treści elektronicznych nakazów zapłaty i klauzul wykonalności

EPU obsługuje  XVI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Lublinie (e-Sąd).

Link do strony internetowej e-Sądu: www.e-sad.gov.pl

Strona do wydruku

0
Informacje o dokumencie: e-Sąd (EPU)
Przejdź do: bip.gov.pl bip.gov.pl

Szukaj
.