Portal Informacyjny

 

 

Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Suwałkach (zwany Portalem Informacyjnym) jest serwisem, który ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom dostępu do informacji o stanie spraw i o czynnościach podejmowanych w sprawie, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym w Suwałkach.
 
Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego, należy zarejestrować się wypełniając „Wniosek o rejestrację konta”, który jest dostępny na stronie głównej serwisu. Weryfikacja danych odbywa się w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Suwałkach poprzez porównanie danych podanych we wniosku z ważnym dokumentem tożsamości, a w przypadku pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego. Weryfikacja danych kończy się aktywacją konta oraz wydrukowaniem przez pracowników Biura Obsługi Interesantów potwierdzenia założenia konta zawierającego login i hasło, które otrzymuje użytkownik.
 
Zasady utworzenia, funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Suwałkach szczegółowo określa Zarządzenie Prezesa oraz Regulamin, opublikowany na stronie serwisu.
 
Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Suwałkach jest dostępny pod adresem: https://portal.bialystok.sa.gov.pl
 

 

 ZARZĄDZENIE Nr A-022-6/17 Prezesa Sądu Rejonowego w Suwałkach z dnia 11 stycznia 2017 r.

 

 

Strona do wydruku

0
Informacje o dokumencie: Portal Informacyjny
Przejdź do: bip.gov.pl bip.gov.pl

Szukaj
.