Usługa sprzątania w budynkach Sądu Rejonowego w Suwałkach

Termin zakończenia: 2015-12-14 10:00

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

Sąd Rejonowy w Suwałkach zaprasza do złożenia oferty na sprzątanie w lokalach Sądu Rejonowego w Suwałkach przy ul. Przytorowej 2, Kościuszki 69 i Sejneńskiej 30.

Specyfikację i wymagane formularze można pobrać na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Suwałkach: www.suwalki.sr.gov.pl

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat Sądu Rejonowego
 w Suwałkach przy ul. Waryńskiego 45 p.13 do dnia 14.12.2015 do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2015 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego.

 

Strona do wydruku

Załączniki
#1
Ogłoszenie.pdf
Dodany 2015-12-04 13:18:34 : pobrano 354 razy
#2
SIWZ.pdf
Dodany 2015-12-04 13:18:34 : pobrano 454 razy
#3
Załączniki do SIWZ.doc
Dodany 2015-12-04 13:18:34 : pobrano 404 razy
#4
Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf
Dodany 2015-12-17 14:17:31 : pobrano 371 razy
0
Informacje o dokumencie: Usługa sprzątania w budynkach Sądu Rejonowego w Suwałkach
Przejdź do: bip.gov.pl bip.gov.pl

Szukaj
.